Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Luk 1:30-35) för 4 sönd. i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
4 sönd. i Advent (Luk 1:30-35)
/