Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 6:20-26) för Alla helgons dag

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Alla helgons dag 2020 (pdf)

Alla helgons dag (Luk 6:20-26)
Predikoverkstan

 
Play/Pause Episode
00:00 / 15:49
Rewind 30 Seconds
1X