Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 6:20-26) för Alla helgons dag

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Alla helgons dag 2020 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Alla helgons dag (Luk 6:20-26)
/