Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Alla helgons dag (Matt 5:13-16).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Alla helgons dag (Matt 5:13-16)
/