Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Mark 3:7-19) för Apostladagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Apostladagen 2020 (pdf)

Apostladagen (Mark 3:7-19)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 14:48
 
1X