Daniel Johansson: “Förstod en romare vad Paulus talade om i Rom 4:25? Försoningen i den grekisk-romerska kulturen”
Bibelkonferens 2018

 
 
00:00 / 48:08
 
1X