Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Domsöndagen (Matt 25:31-46).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Domsöndagen (Matt 25:31-46)
/