Daniel Johansson genomgår evangelietexten i tredje årgången (Mark 10:32-45) för Fastlagssöndagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Fastlagssöndagen 2020 (pdf)

Fastlagssöndagen (Mark 10:32-45)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 17:05
 
1X