Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Joh 11:18-27) för Heliga Trefaldighets dag.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Heliga Trefaldighets dag 2020 (pdf)

Heliga Trefaldighets dag (Joh 11:18-27)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 12:21
 
1X