Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Heliga Trefaldighets dag (Matt 11:25-27)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Heliga Trefaldighets dag 2021 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Heliga Trefaldighets dag (Matt 11:25-27)
/