Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Luk 2:1-10) för Juldagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Juldagen 2019 (pdf)

Juldagen (Luk 2:1-20)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 13:07
 
1X