Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Luk 2:22-40) för Kyndelsmässodagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Kyndelsmässodagen 2019 (pdf)

FFG-podden
Kyndelsmässodagen (Luk 2:22-40)
/