Daniel Johansson genomgår evangelietexten enligt Markusserien (Mark 15:21-41) för Långfredagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Långfredagen 2021 (pdf)

FFG-podden
Långfredagen (Mark 15:21-41)
/