Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelium (Joh 6:1-15) för Midfastosöndagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Midfastosöndagen 2021 (pdf)

FFG-podden
Midfastosöndagen (Joh 6:1-15)
/