Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Mark 6:30-44) för Midsommardagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Midsommardagen 2020 (pdf)

Midsommardagen (Mark 6:30-44)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 15:17
 
1X