Daniel Johansson genomgår evangelietexten enligt Markusserien (Mark 11:1-11) för Palmsöndagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Palmsöndagen 2021 (pdf)

FFG-podden
Palmsöndagen (Mark 11:1-11)
/