Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Luk 24:1-12) för Påskdagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Påskdagen (Luk 24:1-12)
/