Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Mark 11:15-19) för Söndagen efter Nyår.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Söndagen efter nyår (Mark 11:15-19)
/