Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 16:12-15) för Söndagen före pingst.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Söndagen före pingst (Joh 16:12-15)
/