Det är vår stora glädje att få välkomna ännu fler studeranden från Finland till våra utbildningar vid Församlingsfakulteten i Göteborg!

Vår önskan är att få vara en gedigen resurs för kristna i hela Norden som vill fördjupa sin tro genom akademiska studier.

Vi har under många år haft finska studenter och vi vill på det här sättet speciellt välkomna dig som är bosatt i vårt östra grannland. Kontakta oss gärna för att diskutera igenom praktiska arrangemang kring studier hos oss.

Välkommen till Göteborg i höst!
Torbjörn Johansson, rektor

BACHELOR I TEOLOGI & MISSION

FIH: Bachelor i teologi og misjon 180 stp 
3 år, heltid

Inom ramen för samarbetet med Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Oslo (FIH) kan man efter Teologiskt basår fortsätta med ett tvåårigt teologiskt studium, med möjlighet till en rent akademisk inriktning eller en pastoralteologiskt inriktad fördjupning (erbjuds som tillägg på FFG). Det gemensamma kursutbudet ser ut enligt följande:

  • Systematisk teologi 10 stp
  • Examen facultatum 10 stp
  • Gamla testamentet 10 stp
  • Nya testamentet 20 stp
  • Nytestamentlig grekiska 20 stp
  • Missionsvetenskap 20 stp
  • Valbara fördjupningsämnen 30 stp

Efter fullgjorda studier ges en norsk högskoleexamen, som kan användas för fortsatta teologiska studier i Sverige och för förvärvsarbete som kräver teologisk examen. Inom ramen för studier på FFG finns möjlighet att fortsätta på masterprogrammet.

Information om Bachelor-programmet på Fjellhaugs sida. 

Ekonomi & boende

Ansökan om studiestöd för  studenter från Finland görs till FPA/studiestöd utomlands. Studierna på FFG är kostnadsfria, och stipendier finns att ansöka om för att täcka tilläggsavgifter för studier knutna till FIH. FFG har inget eget internat, men Markusgården i Göteborg är ett kristet studentboende där studenter på FFG har en viss förtur. Kontakta oss för ytterligare hjälp med tips på boende.

Intresseanmälan

Föranmälan görs senast 31 mars. Efter återkoppling från FFG görs ansökan till FIH, där antagen student skrivs in som distansstuderande, med studieplats FFG.

Ansökningstid

Ansökningstiden för Fjellhaug går ut 20 april. Ansökningar därefter fram till terminsstart endast i mån av plats och i den mån Fjellhaug kan anta sökande. Kontakta oss för mer information.

Frågor?

För vidare information och kontakt, kontakta: henrik.andersson@ffg.se, tel: +46 73-5424231.