Bibelkonferens 13-14 mars

Vid årets bibelkonferens, som behandlar både forntida och nutida frågeställningar kring den heliga Treenigheten, medverkar utöver fakultetens lärare också några prominenta gäster. Carl Beckwith är en erkänd auktoritet på frågan om Treenigheten, med forskning kring de...

Extrainsatta Teologiskt forum

Under måndagskvällar i fastetiden inbjuder FFG till fördjupning i dubbel bemärkelse. Dels upprätthålls traditionen med passionspredikningar, utläggningar över Jesu lidandes historia, och dels blir det en öppen föreläsningsserie i sex delar om försoningen i kristen...

Antagning teologiska utbildningar

I skrivande stund följer ca 11 studenter det nystartade teologiska programmet som sker i samarbete med Fjellhaug Internationella Högskola i Oslo. Vårens kurser behandlar bl.a. troslära, världsreligionerna och bibelämnen. Nästa ordinarie antagning för teologiska...

Fördjupning i fastetid: Försoningen

Under fastetidens måndagskvällar inbjuder FFG till en öppen fördjupningsserie med två komponenter: passionspredikningar kl. 18 och föreläsningar kl. 19 med olika infallsvinklar på försoningens tematik. Ingen anmälan, ingen avgift. Välkommen!

Läser du Hälsning? Viktigt meddelande!

Tidningen Hälsning från Församlingsfakulteten ges ut 6 gånger per år. En prenumeration har hittills varit gratis. Efter att närmare ha granskat antalet tidningar som trycks och skickas ut med post har bedömningen gjorts att en ganska stor del går till passiva...