Månadens bok är en helt nyutgiven bok i Församlingsfakultetens småskriftserie, skriven av Fredrik Brosché: Finna Gud, finna sig själv. I detta bonusavsnitt i FFG-podden som leds av Jakob Appell berättar författaren själv om boken och varför han skrivit den.

Brosché presenterar också huvudtankarna i sina övriga två småskrifter, Ignatiansk och luthersk andlig vägledning – likhet och olikhet, 2018, samt Luther tröstar med evangelium i själavården, 2017. En småskrift kostar bara 50 kr och kan beställas från FFG:s expedition (frakt tillkommer). Köper man mer än 10 st kostar varje ex. 40 kr. Köper man alla tre böcker av Fredrik Brosché i småskriften, så betalar man 120 kr för samtliga. Här en förteckning över alla småskrifter från Församlingsfakulteten.

Vill du stödja FFG-podden? Ge en SWISH-gåva till 123 100 84 57 (Ange ”FFG podcast”)

FFG-podden
FFG-podden
70. Månadens bok: "Finna Gud, finna sig själv"
/