FFG-podden

Varje fredag kommer nya avsnitt i FFG-podden med föreläsningar från olika arrangemang, intervjuer, axplock ur ett omfattande ljudarkiv som FFG förfogar över, predikningar, inlästa böcker och mycket annat. Sök på ”FFG-podden” i din poddradio, eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan.

Du kan också följa vår andra podcast, Predikoverkstan, med genomgångar av kommande helgdagars evangelietexter. Andra inspelningar finns här.

9. Föreläsning: Att förkunna och förmana förgäves – en förkunnares mardröm, Timo Laato

Timo Laato, lektor i Nya testamentet på FFG, föreläser över ämnet: ”Att förkunna och förmana förgäves. En förkunnares mardröm.” Inspelningen är från en föreläsning på bibelkonferensen 2019.

Vill bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

FFG-podden
FFG-podden
9. Föreläsning: Att förkunna och förmana förgäves - en förkunnares mardröm, Timo Laato
/

8. Intervju med Timo Laato: ”Varför kommer väckelsen (inte)?”

I detta avsnitt gör Kristoffer Helle en intervju med lektorn i Nya testamentet på FFG, Timo Laato, med utgångspunkt i Timos nya bok ”Varför kommer väckelsen (inte)?” Laato har skrivit en del andra böcker som finns till försäljning på FFG. Mer info här.

Vill bidra du bidra till podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

FFG-podden
FFG-podden
8. Intervju med Timo Laato: "Varför kommer väckelsen (inte)?"
/

7. Ur arkivet: Bo Giertz om att leva i sitt dop

I detta avsnitt hämtas ett guldkorn ur det omfattande ljudarkiv som Församlingsfakulteten förfogar över. Arkivet består av digitaliserade kassettinspelningar från förr och därtill ett stort antal kassetter som håller på att digitaliseras. Förhoppningen är att i framtiden kunna göra ljudarkivet tillgängligt på nätet, med enkel sökbarhet. Avsnittet är ett föredrag av biskop Bo Giertz från 1986: ”Att leva i sitt dop”.

Vill du bidra till förvaltningen av ljudarkivet och arbetet med att göra det tillgängligt på nätet, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

FFG-podden
FFG-podden
7. Ur arkivet: Bo Giertz om att leva i sitt dop
/

6. Föreläsning: Luthers syn på äktenskap och familj, Rune Imberg

Rune Imberg, lektor i kyrkohistoria på FFG, föreläser om Luthers syn på äktenskap och familj. Inspelningen är från en fakultetsföreläsning 2018.

För att bidra till podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

FFG-podden
FFG-podden
6. Föreläsning: Luthers syn på äktenskap och familj, Rune Imberg
/

5. Föreläsning: Den sexuella nyorienteringen i Nya testamentet, Rune Imberg

Rune Imberg, lektor i kyrkohistoria på FFG, föreläser om den sexuella nyorienteringen i Nya testamentet. Föreläsningen är en inspelning från bibelkonferensen 2019.

För att bidra till podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

FFG-podden
FFG-podden
5. Föreläsning: Den sexuella nyorienteringen i Nya testamentet, Rune Imberg
/

4. Föreläsning: Mellan Gamla och Nya testamentet, Mats Eskhult

Mats Eskhult, professor emiritus i semitiska språk vid Uppsala universitet och i höst lärare i hebreiska på FFG, utvecklar betydelsen av det som hände och skrevs under tiden mellan Gamla och Nya testamentet. Är du intresserad av att mera bekanta dig med Eskhult så ges i höst kursen Introduktion till bibelhebreiska med Mats som lärare. För information och anmälan, se Församlingsfakultetens hemsida

För att bidra till podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

FFG-podden
FFG-podden
4. Föreläsning: Mellan Gamla och Nya testamentet, Mats Eskhult
/

3. Föreläsning: Kristus i Gamla testamentet, Mats Eskhult

Mats Eskhult, professor emiritus i semitiska språk vid Uppsala universitet och i höst lärare i hebreiska på FFG, utvecklar tankar kring hur vi kan förstå Kristus i Gamla testamentet. Är du intresserad av att mera bekanta dig med Eskhult så ges i höst kursen Introduktion till bibelhebreiska med Mats som lärare. För information och anmälan, se Församlingsfakultetens hemsida

För att bidra till podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

FFG-podden
FFG-podden
3. Föreläsning: Kristus i Gamla testamentet, Mats Eskhult
/

2. Föreläsning: Är Gamla testamentet kristet? Mats Eskhult

Mats Eskhult, professor emiritus i semitiska språk vid Uppsala universitet och i höst lärare i hebreiska på FFG, ger exempel på vad människor svarat på frågan om huruvida Gamla testamentet är kristet och presenterar sitt eget synsätt. Är du intresserad av att mera bekanta dig med Eskhult så ges i höst kursen Introduktion till bibelhebreiska med Mats som lärare. För information och anmälan, se Församlingsfakultetens hemsida

För att bidra till podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

FFG-podden
FFG-podden
2. Föreläsning: Är Gamla testamentet kristet? Mats Eskhult
/

1. Föreläsning: Ingen bibelsyn utan en människosyn, Torbjörn Johansson

I Församlingsfakultetens nya satsning på FFG-podden presenteras varje fredag ett nytt avsnitt. Avsnitten består av föreläsningar från olika arrangemang, intervjuer, godbitar ur ett omfattande ljudarkiv som FFG förfogar över, predikningar, inlästa böcker och mycket annat.

För att bidra till podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

Församlingsfakultetens hemsida: www.ffg.se

FFG-podden
FFG-podden
1. Föreläsning: Ingen bibelsyn utan en människosyn, Torbjörn Johansson
/