FFG-podden

Varje fredag kommer nya avsnitt i FFG-podden med föreläsningar från olika arrangemang, intervjuer, godbitar ur ett omfattande ljudarkiv som FFG förfogar över, predikningar, inlästa böcker och mycket annat. Sök på ”FFG-podden” i din poddradio, eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, Predikoverkstan, med textgenomgångar inför kommande helgdagar. Andra inspelningar finns här.

17. Ur arkivet: Bo Giertz “Änglar, finns de?”

I detta avsnitt hämtas ett guldkorn ur det omfattande ljudarkiv som Församlingsfakulteten förfogar över. Arkivet består av digitaliserade kassettinspelningar från förr och därtill ett stort antal kassetter som håller på att digitaliseras. Förhoppningen är att i framtiden kunna göra ljudarkivet tillgängligt på nätet, med enkel sökbarhet. Avsnittet, som knyter an till kyrkoårets änglatematik, är ett föredrag av biskop Bo Giertz: “Änglar, finns de?”

Vill du bidra till förvaltningen av ljudarkivet och arbetet med att göra det tillgängligt på nätet, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

17. Ur arkivet: Bo Giertz “Änglar, finns de?”
FFG

 
Play/Pause Episode
00:00 / 24:52
Rewind 30 Seconds
1X

16. Ur arkivet: Bo Giertz om vad som händer när en människa blir omvänd

I detta avsnitt hämtas ett guldkorn ur det omfattande ljudarkiv som Församlingsfakulteten förfogar över. Arkivet består av digitaliserade kassettinspelningar från förr och därtill ett stort antal kassetter som håller på att digitaliseras. Förhoppningen är att i framtiden kunna göra ljudarkivet tillgängligt på nätet, med enkel sökbarhet. Avsnittet är ett föredrag av biskop Bo Giertz från 1983: “Vad händer när en människa blir omvänd?”

Vill du bidra till förvaltningen av ljudarkivet och arbetet med att göra det tillgängligt på nätet, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

16. Ur arkivet: Bo Giertz om vad som händer när en människa blir omvänd
FFG

 
Play/Pause Episode
00:00 / 40:44
Rewind 30 Seconds
1X

15. Föredrag: Kristologisk hermeneutik – om Luthers läsning av Bibeln, Knut Alfsvåg

I detta avsnitt utvecklar Knut Alfsvåg, professor i systematisk teologi på VID vitenskapelige høgskole i Stavanger, frågan om bibelsyn och Luthers förståelse av hur en människa nalkas Skriften. Föredraget är från bibelkonferensen 2014. Alfsvåg är en återkommande gästföreläsare på FFG och medverkar i FFG:s senaste bok “Den mångfacetterade reformation” med artikeln “Hur kunde du, Luther? Om Martin Luther, islam och judarna”.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

15. Föredrag: Kristologisk hermeneutik – om Luthers läsning av Bibeln, Knut Alfsvåg
FFG

 
Play/Pause Episode
00:00 / 55:04
Rewind 30 Seconds
1X

14. Föredrag: Våld- och hämndtexter i Gamla testamentet, Carsten Vang

Carsten Vang, lektor i Gamla testamentet vid Menighedsfakultetet, Aarhus, tar upp några av de, för vår tids människor, svåraste texterna i Gamla testamentet: våld och hämnd på Guds befallning. Föreläsningen från bibelkonferensen 2019.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

14. Föredrag: Våld- och hämndtexter i Gamla testamentet, Carsten Vang
FFG

 
Play/Pause Episode
00:00 / 45:42
Rewind 30 Seconds
1X

13. Ur arkivet: Bo Giertz om Bibelns svar på sjukdom, lidande och handikapp

I detta avsnitt hämtas ett guldkorn ur det omfattande ljudarkiv som Församlingsfakulteten förfogar över. Arkivet består av digitaliserade kassettinspelningar från förr och därtill ett stort antal kassetter som håller på att digitaliseras. Förhoppningen är att i framtiden kunna göra ljudarkivet tillgängligt på nätet, med enkel sökbarhet. Avsnittet är ett föredrag av biskop Bo Giertz från 1983: “Bibelns svar på sjukdom, lidande och handikapp”.

Vill du bidra till förvaltningen av ljudarkivet och arbetet med att göra det tillgängligt på nätet, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

13. Ur arkivet: Bo Giertz om Bibelns svar på sjukdom, lidande och handikapp
FFG

 
Play/Pause Episode
00:00 / 1:06:13
Rewind 30 Seconds
1X

12. Föreläsning: “Ancient Slavery vs Modern Slavery”, John Nordling

Dr John Nordling, lärare i Nya testamentet vid Concordia Theological Seminary i Ft Wayne, USA, föreläser över ämnet “Ancient Slavery vs. Modern Slavery”. Nordling är en auktoritet på frågan om slaveriet i nytestamentlig förståelse och har bl.a. skrivit Concordia Commentary för Filemon-brevet och Filipperbrevet. I samband med bibelkonferensen på FFG 2019 undervisade han om slaveriet i antiken och i Nya testamentet, och denna föreläsningen är från nämnda konferens.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

12. Föreläsning: “Ancient Slavery vs Modern Slavery”, John Nordling
FFG

 
Play/Pause Episode
00:00 / 49:15
Rewind 30 Seconds
1X

11. Föreläsning: “Biblical Slavery as Paradigm for Christian Vocation”, John Nordling

Dr John Nordling, lärare i Nya testamentet vid Concordia Theological Seminary i Ft Wayne, USA, föreläser över ämnet “Biblical Slavery as Paradigm for Christian Vocation”. Nordling är en auktoritet på frågan om slaveriet i nytestamentlig förståelse och har bl.a. skrivit Concordia Commentary för Filemon-brevet och Filipperbrevet. I samband med bibelkonferensen på FFG 2019 undervisade han om slaveriet i antiken och i Nya testamentet, och denna föreläsningen är från nämnda konferens.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

11. Föreläsning: “Biblical Slavery as Paradigm for Christian Vocation”, John Nordling
FFG

 
Play/Pause Episode
00:00 / 42:13
Rewind 30 Seconds
1X

10. Intervju med John Nordling

I detta avsnitt gör Kristoffer Helle en intervju med Dr John Nordling, lärare i Nya testamentet vid Concordia Theological Seminary i Ft Wayne, USA. Nordling är en auktoritet på frågan om slaveriet i nytestamentlig förståelse och har bl.a. skrivit Concordia Commentary för Filemon-brevet och Filipperbrevet. I samband med bibelkonferensen på FFG 2019 undervisade han om slaveriet i antiken och i Nya testamentet (inspelningar i kommande podd-avsnitt) och samtalar i detta podd-avsnitt med Kristoffer Helle om hur bibliska texter om slaveriet kan förstås och tillämpas idag.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

10. Intervju med John Nordling
FFG

 
Play/Pause Episode
00:00 / 53:12
Rewind 30 Seconds
1X

9. Föreläsning: Att förkunna och förmana förgäves – en förkunnares mardröm, Timo Laato

Timo Laato, lektor i Nya testamentet på FFG, föreläser över ämnet: “Att förkunna och förmana förgäves. En förkunnares mardröm.” Inspelningen är från en föreläsning på bibelkonferensen 2019.

Vill bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

9. Föreläsning: Att förkunna och förmana förgäves – en förkunnares mardröm, Timo Laato
FFG

 
Play/Pause Episode
00:00 / 1:00:15
Rewind 30 Seconds
1X

8. Intervju med Timo Laato: “Varför kommer väckelsen (inte)?”

I detta avsnitt gör Kristoffer Helle en intervju med lektorn i Nya testamentet på FFG, Timo Laato, med utgångspunkt i Timos nya bok “Varför kommer väckelsen (inte)?” Laato har skrivit en del andra böcker som finns till försäljning på FFG. Mer info här.

Vill bidra du bidra till podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

8. Intervju med Timo Laato: “Varför kommer väckelsen (inte)?”
FFG

 
Play/Pause Episode
00:00 / 48:00
Rewind 30 Seconds
1X