För dig som förbereder dig för att utlägga kyrkoårets texter eller dig som förbereder dig på att lyssna på utläggningarna!

Avsnitten läggs ut varje måndag och introducerar grundtextens betydelse och går igenom översättnings- och tolkningssvårigheter. Genomgångarna är gjorda av Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet, och Jonathan Ådahl, lärare i hebreiska och Gamla testamentets exegetik på FFG.  

Sök på ”predikoverkstan” i din podcaster eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, FFG-podden, med nya avsnitt varje fredag. Andra inspelningar finns här.

Passionspredikan över Matt 26:1-16

Församlingsfakulteten inbjuder till passionspredikningar i fakultetens kapell sex måndagskvällar under fastetiden. Passionspredikningarna följer Matteusevangeliets skildring av Jesu lidande och den första predikan hölls måndagen den 24 februari av Jakob Appell, kaplan på FFG. Mer info finns här.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk ”FFG podcast”)

FFG-podden
FFG-podden
Passionspredikan över Matt 26:1-16
/

1 söndagen i Fastan (Mark 1:12-13)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten i tredje årgången (Mark 1:12-13) för 1 söndagen i Fastan.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

1 söndagen i Fastan 2020 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
1 söndagen i Fastan (Mark 1:12-13)
/

Fastlagssöndagen (Mark 10:32-45)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten i tredje årgången (Mark 10:32-45) för Fastlagssöndagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Fastlagssöndagen 2020 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Fastlagssöndagen (Mark 10:32-45)
/

Sexagesima (Joh 6:60-69)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten i tredje årgången (Joh 6:60-69) för Sexagesima.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Sexagesima 2020 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Sexagesima (Joh 6:60-69)
/

Septuagesima (Matt 19:27-30)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten i tredje årgången (Matt. 19:27-30) för Septuagesima.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Septuagesima 2020 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Septuagesima (Matt 19:27-30)
/

Påskdagen (Joh 20:1-8)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 20:1-8) för Påskdagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Påskdagen 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Påskdagen (Joh 20:1-8)
/

Långfredagen (Joh 19:17-37)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 19:17-37) för Långfredagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Långfredagen 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Långfredagen (Joh 19:17-37)
/

Annandag påsk (Luk 24:36-49)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Luk 24:36-49) för Annandag påsk

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Annandag påsk 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Annandag påsk (Luk 24:36-49)/

Passionspredikan 6 (Joh 19:1-16)

FFG inbjuder varje måndagskväll i fastetiden till passionspredikningar, i år enligt Johannesevangeliets skildring av Jesu lidande, som sedan publiceras i Kyrkliga förbundets närradio. Programmet läggs ut här i sin helhet. Vår önskan är att detta adelsmärke för luthersk faste-tradition, betraktelser av Jesus i hans lidande och död, ska tas emot, förvaltas och förnyas, så att Kristi lidande blir fortsatt förkunnat med hela sitt djup och hela sin rikedom – i såväl passionspredikningar som vid andra tillfällen.

Bengt Birgersson, tidigare lärare på FFG, predikar över sjätte delen (av sex) i Johannesserien (19:1-16)

FFG-podden
FFG-podden
Passionspredikan 6 (Joh 19:1-16)/

Palmsöndagen (Joh 12:1-16)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 12:1-16) för Palmsöndagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Palmsöndagen 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Palmsöndagen (Joh 12:1-16)/